Brali¶my udział przy:Hotel NA ROGATCE - instalacja w hotelu NA ROGATCE Sielankowa 3

L-DENT - remont instalacji w firmie L-DENT Leszek Czaban Inżynierska 5

Spółdzielnia Mieszkaniowa Instalator- Instalacja odgromowa na budynku mieszkalnym przy ul. Popoiełuszki 20a, ul.Puławska 27, ul. Popiełuszki 35, ul. Popiełuszki 35,

ESTRADA POLSKA - instalacja elektryczna w kasynie ADMIRAL prz ul. Kowalskiej 5 w Lublinie

budynku mieszkalne jednorodzinne

i wiele innych