Uslugi

Wykonawstwo:

- instalacje elektryczne,
- przylacze,
- usuwanie kolizji,
- instalacji odgromowe.

układy pomiarowe:


- zwiekszenia mocy,
- nowe uklady o pomiarze posrednim i bezpośrednim,
- kompensacja mocy biernej,

Pomiary:

- pomiary instalacji elektrycznych,
- pomiary ochrony przeciworazeniowej,
- pomiary rezystancji izolacji,
- pomiary rezystancji uziemien i rezystywności gruntu.

naprawy urzadzen kabli:

- naprawy kabli NN,

Projektowanie:

- instalacji elektrycznych,
- przylaczy energetycznych,
- sieci elektroenergetycznych.

Ponadto:

- zmiany taryfy energetycznej,
- przygotowanie dokumentacji.